Jak się budować i inne zagadnienia

Obowiązkowe przeglądy techniczne nieruchomości

Obowiązkowe przeglądy techniczne nieruchomości

lip 30, 2019

Obowiązkowe przeglądy techniczne nieruchomości wprowadzone są przede wszystkim przepisami Prawa Budowlanego. Art. 62 dzieli je na 5-letnie, roczne i półroczne, tj. takie które wykonuje się dwa razy w roku. Do przeglądów 5-letnich zaliczamy przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz przeglądu ogólnobudowlany stanu technicznego budynki i jego...

Dermatologia – podstawowe informacje

Dermatologia – podstawowe informacje

lip 21, 2019

Dermatologia, czyli dziedzina medycyny, która zajmuje się badaniem funkcji i struktury skóry. Dotyczy ona także schorzeń skóry, chorób ogólnoustrojowych. Dermatologię można podzielić na dermatologię doświadczoną czy kliniczną. Dermatologia doświadczona polega na poznawaniu struktury oraz mechanizmów funkcjonowania skóry. Dermatologia kliniczna zajmuje się...