Jak się budować i inne zagadnienia

Wynajem mieszkania. Prawa i obowiązki najemcy

Wynajem mieszkania. Prawa i obowiązki najemcy

lip 11, 2018

Wynajem mieszkania. Prawa i obowiązki najemcy

Właściciel mieszkania, który ma lokatorów płacących opłaty to najemca, czy wynajmujący? Osoba będąca takim lokatorem to najemca, czy wynajmujący? O ile w mowie potocznej nie ma wyraźnego rozróżnienia, tak w prawie jest to bardzo szczegółowo zaznaczone.
Należy zatem pamiętać, że właściciel to wynajmujący, a najemca to jego lokator. Mają oni równe prawa, a także różne obowiązki.

Jakie prawa ma najemca?

Najemca może korzystać z mieszkania (czy też innej nieruchomości) w taki sam sposób, jakby był jej właścicielem. Wynajmujący powinien udostępnić wszystkie części lokalu, które zawarte są w umowie. Wynajmujący nie powinien także ograniczać korzystania z nieruchomości, np.: każąc wyprowadzić się z mieszkania na weekend. Najemca ma także prawo do prywatności, przez co wynajmujący nie może odwiedzać mieszkania bez wiedzy i zgody najemcy. Najemca powinien być także zawsze w mieszkaniu podczas wizyt właściciela.
Jeżeli w mieszkaniu pojawią się poważne wady lub nieruchomość nie będzie zgodna z opisem, najemca może żądać obniżki czynszu. Przykładem może tu brak ogrzewania w lokalu. Najemca może nie tylko żądać obniżki czynszu, ale także ma możliwość wypowiedzenia umowy, jeżeli:
wynajmujący ignoruje problem
usterka nie jest możliwa do naprawy
W tym przypadku nie obowiązuje termin wypowiedzenia najmu zawarty w umowie.
Najemca ma także prawo do wypowiedzenia umowy w każdym innym przypadku. Nie musi on podawać przyczyn rozwiązania umowy. Nie może ponosić też żadnych dodatkowych konsekwencji z tego tytułu, jeżeli dokonuje tego zgodnie z warunkami umowy.
Jakie obowiązki ma najemca?
Podstawowym obowiązkiem najemcy jest uiszczanie wszystkich opłat w wyznaczonym w umowie terminie. Opłaty te to:
czynsz
czynsz za wynajem mieszkania
opłaty licznikowe
Najemca powinien także zgłaszać wszelkie usterki w mieszkaniu. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy usterki są na tyle duże, że mogą wpłynąć na wartość mieszkania, np.: gdy doszło do zalania.
Kolejnym obowiązkiem najemcy jest jego użytkowanie zgodnie z warunkami umowy. Wielu wynajmujących zastrzega, iż w mieszkaniu nie mogą odbywać się głośne imprezy lub nie powinno się trzymać zwierząt. Co w przypadku, gdy najemca przygarnie kota? Lub inni mieszkańcy budynku będą skarżyć się na hałasy?
Jeżeli najemca nie dotrzymuje umowy, wynajmujący może ją wypowiedzieć. W takiej sytuacji nie jest konieczne zachowanie okresu wypowiedzenia. Jeżeli dodatkowo w lokal będzie zniszczony, wynajmujący może nie oddawać wcześniej pobranej kaucji.