Jak się budować i inne zagadnienia

Obowiązkowe przeglądy techniczne nieruchomości

Obowiązkowe przeglądy techniczne nieruchomości

lip 30, 2019

Obowiązkowe przeglądy techniczne nieruchomości wprowadzone są przede wszystkim przepisami Prawa Budowlanego. Art. 62 dzieli je na 5-letnie, roczne i półroczne, tj. takie które wykonuje się dwa razy w roku. Do przeglądów 5-letnich zaliczamy przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz przeglądu ogólnobudowlany stanu technicznego budynki i jego otoczenia. Warto pamiętać, na co często nie zwraca się uwagi, że przegląd ogólnobudowlany powinien zawierać także przeglądy instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i instalacji CO, o ile takowa znajduje się w naszej nieruchomości.

 

Do przeglądów rocznych zalicza się przegląd kominiarski, przegląd instalacji gazowej, urządzeń służących ochronie środowiska oraz przegląd elementów budynku narażonych na niekorzystne wpływy atmosferyczne. Tutaj warto nadmienić, że w odniesieniu do kominów, poza przeglądem kominiarskim na mocy innych przepisów obligatoryjne jest okresowe czyszczenie przewodów kominowych, które dla przewodów dymowych, a więc takich w których spala się paliwo stałe (np. węgiel, drewno) powinno się odbywać 4 razy w roku, dla spalinowych, a więc takich które odprowadzają spaliny ze spalania gazu lub oleju – 2 razy w roku, a przewody zwykłej wentylacji powinny być czyszczone 1 raz w roku. Przeglądy wykonywane co pół roku dotyczą jedynie budynków i obiektów wielkopowierzchniowych (np. hipermarkety, hale przemysłowe, magazyny) o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 i powierzchni dachu powyżej 1000 m2.

 

Obowiązkowe przeglądy techniczne wykonywać mogą jedynie osoby dysponujące stosownymi uprawnieniami. Nie zapominajmy wymagać od tych osób przekazania nam kopii dokumentów stwierdzających te uprawnienia i potwierdzających opłacenie składek w izbach branżowych. Oczywiście należy pamiętać, że poza przeglądami technicznymi ustanowionymi Prawem Budowlanym istnieje także szereg innych obowiązkowych przeglądów np. z zakresu ochrony przeciwpożarowej, instalacji CO, klimatyzacji, które są wprowadzane odrębnymi przepisami.