Jak się budować i inne zagadnienia

Rodzaje wkładu własnego – co można przekazać bankowi?

Rodzaje wkładu własnego – co można przekazać bankowi?

cze 21, 2018

Rodzaje wkładu własnego – co można przekazać bankowi?

Co może być wkładem własnym? Zwykle kojarzy się to z kwotą odpowiadającą jakiejś części wnioskowanej kwoty kredytu. Po jej wpłynięciu na konto banku może ruszyć cała procedura kredytowa.

Rodzaje wkładu własnego:nieruchomość

Jeżeli posiadasz inne nieruchomości, bank także może je potraktować jako wkład własny. Może to być mieszkanie, dom lub działka. Najważniejsze jest, abyś był jej właścicielem, najlepiej jedynym. Musisz także wykazać wartość nieruchomość, tak by była ona nie mniejsza, niż 10% nieruchomości, na którą ma być przeznaczony kredyt.
Jeżeli planujesz sprzedać swoją nieruchomość, np: mieszkanie również jest ona liczona jako wkład własny. Po sprzedaży musisz przekazać jedynie bankowi sumę uzgodnioną wcześniej jako wkład własny.

Rodzaje wkładu własnego: Oszczędności emerytalne

Nie musisz bankowi przekazywać tylko oszczędności zgromadzonych na Twoim koncie bankowym. Możesz także przekazać środki zgromadzone w ramach III filaru emerytalnego – na koncie IKE lub IKZE. Tutaj tak samo jest ważne, by kwota ta odpowiadała kwocie wymaganej przez bank.

Rodzaje wkładu własnego: pieniądze wpłacone deweloperowi

Nie w każdym przypadku musisz przekazywać pieniądze do banku. Jeżeli już przekazałeś część pieniędzy deweloperowi, np.: zaliczkę, nie jest konieczne przekazywanie podobnej kwoty bankowi.
Podobnie jest w przypadku budowy domu. Jeżeli już poniosłeś koszty, np.: związane z uzyskaniem zezwoleń bądź zakupiłeś materiały budowlane – nie musisz wpłacać wkładu własnego. Ważne jest jednak, abyś miał potwierdzenia poniesionych wydatków lub potwierdzenie wpłaty od dewelopera.

Po co jest wkład własny?

Rolą wkładu własnego jest zabezpieczenie kredytu. W ten sposób wykazujesz w banku także swoje możliwości finansowe. Bank także w tym przypadku minimalizuje swoje ryzyko inwestycyjne. Wkład jest jedną z konsekwencji regulacji wprowadzonych po roku 2008 – gdy doszło do kryzysu finansowego m. in w wyniku udzielania ryzykownych kredytów bez właściwych zabezpieczeń. Od tamtej pory rekomendowany wkład własny to 20% wnioskowanej kwoty kredytu.

Co w przypadku niskiego wkładu własnego?

Co w sytuacji, gdy nie udało Ci się zebrać rekomendowanych 20% wkładu? Niektóre banki – także w niektórych okolicznościach – akceptują niższy, bo już 10% wkład własny. Poniżej tej bariery banki także udzielają kredytów. Wtedy jednak konieczne jest opłacanie składek ubezpieczenia niskiego wkładu.