Jak się budować i inne zagadnienia

Umowa najmu pomiędzy najemcą a właścicielem mieszkania

Umowa najmu pomiędzy najemcą a właścicielem mieszkania

lip 22, 2018

Umowa najmu pomiędzy najemcą a właścicielem mieszkania

Umowa najmu jest niezwykle ważnym dokumentem. Określa ona warunki użytkowania lokalu, wysokość czynszu czy kaucji, a także sposób rozwiązania umowy. Jej zadaniem jest zabezpieczenie zarówno najemcy, jak i wynajmującego. Co zatem powinno znajdować się w takiej umowie?

termin rozpoczęcia i zakończenia wynajmu

W umowie powinny zostać zawarte daty rozpoczęcia i zakończenia. Początek umowy to jednocześnie dzień wprowadzki nowych lokatorów. Jeżeli strony zdecydowały się na umowę okresową, powinna tu także znajdować się data zakończenia umowy i tym samym ostateczny termin wyprowadzki lokatorów. Umowę można także zawrzeć na czas nieokreślony. Musi być to jednak wyraźnie zaznaczone.

Okres wypowiedzenia umowy

Niezależnie od tego, czy umowa najmu jest zawarta na czas określony, czy nieokreślony, konieczne jest wskazanie sposobu rozwiązania umowy. Mają do tego prawo obie strony. Co ważne, żadna ze stron nie musi podawać dokładnych przyczyn rozwiązania umowy. Zapis może wskazywać warunki i sposoby rozwiązania umowy. Najważniejsze jest jednak wskazanie, jak długo trwa okres wypowiedzenia. Jest to bowiem czas, w ciągu którego lokator powinien się wyprowadzić z mieszkania.
W niektórych przypadkach możliwe jest rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Dzieje się tak, gdy któraś ze stron rażąco zaniedbuje swoje obowiązki, np.: gdy lokator zalega z opłatami. Wówczas właściciel może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Takie zapis też powinien znaleźć się w umowie.

Wysokość czynszu wynajmu

Jedną z najważniejszych informacji, która musi znaleźć się w umowie jest wysokość opłat. Wysokość czynszu powinna być ściśle określona. Możliwa jest podwyżka czynszu ale zapis taki powinien znajdować się w umowie wraz ze wskazaniem okresu wypowiedzenia dotychczasowej stawki. W umowie musi znaleźć się także zapis wskazujący termin przekazywania płatności oraz konsekwencji zaległości.

Wysokość kaucji oraz sposób jej rozliczania

Właściciele mieszkań zwykle też żądają kaucji, która zabezpiecza ich w przypadku zniszczeń. Wpłacana jest na początku wynajmu, a rozliczana jest po zakończeniu umowy.
W umowie musi być wskazana jej wysokość. Zwykle jest to wielokrotność czynszu dla wynajmującego.
Konieczne jest także wskazanie, kiedy najemcy należy się zwrot wpłaconej na początku kaucji, a kiedy nie jest to możliwe. Zazwyczaj jest tak w przypadku, gdy w mieszkaniu są konieczne naprawy lub gdy najemca zalega z opłatami.

Prawa i obowiązki stron

W umowie powinny być zawarte obowiązki, a także prawa. Część z nich wynika z obowiązującego prawa. Przykładem może tu być obowiązek najemcy do utrzymania mieszkania w odpowiednim stanie. Wynajmujący może jednak przyznać lokatorowi dodatkowe prawa, np.: do korzystania z garażu, który nie jest integralną częścią mieszkania.